The Big Talk

Tái bản, đổi bìa và tên từ cuốn “15 kỹ năng sinh tồn tại công sở”
Tác giả: Debra Fine
Giá: 44.000đ
Số trang: 236 trang
Khổ: 13 x 20.5 cm
Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội

Tác giả