Bản lĩnh doanh nhân

Tác giả: John Forbat
Giá: 55.000 VNĐ
Số Trang: 203 trang
Khổ: 14.5 x 20.5 cm
Nhà xuất bản: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân

Danh mục:

Tác giả