Báo cáo Kinh tế Thường niên 2015

Chủ biên: TS. Nguyễn Đức Thành
Giá: 168.000đ
Số trang: 432 trang
Khổ: 15.5×24 (cm)
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia
Danh mục:

Tác giả