Bé đi nhà trẻ

Lời: Aka Shuzo
Tranh: Fujita Hioko
Giá: 39.000 VNĐ
Số Trang: 40 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 24 x 29 cm

Tác giả