Bộ sách “Muốn học giỏi Lịch Sử không? Tớ cho cậu mượn vở.”

Tác giả: Ximena Vengoechea
Giá: 327.000đ/bộ 
Số trang: 152 trang (Cổ Đại), 208 trang (Trung Đại), 168 trang (Hiện Đại)
Độ tuổi: 11+
Khổ:  14,5 x 20 cm
Nhà xuất bản: Thế giới

Tác giả