Ehon – Bí mật của chiều cao

Tác giả: Hiroko Kodama và Tomohiro Okubo
Giá: 39.000
Số trang: 36
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 25,5 x 18cm

Tác giả