Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75

Tác giả: Trần Mai Hạnh
Giá bìa mềm:155.000
Giá bìa cứng:199.000
Số trang: 568 trang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật
Khổ: 16 x 24 cm

Tác giả