Bộ “Bách khoa tâm lý cho trẻ từ 0 – 6 tuổi”

Tên sách: Bách khoa tâm lý cho trẻ từ 0 – 2 tuổi – 85.000đ – 294 trang
Bách khoa tâm lý cho trẻ từ 3 – 4 tuổi – 69.000đ – 251 trang
Bách khoa tâm lý cho trẻ từ 5 – 6 tuổi – 69.000đ – 210 trang
Tác giả: Shin Yee Jin
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 15 x 23 cm

 

Tác giả