Bộ sách tranh song ngữ: Ở nơi yên ấm

Tác giả: Phan Thị Hồ Điệp
Chuyễn ngữ: Đỗ Nhật Nam
Giá: 156.000đ/cuốn
Số trang: 36 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 18.7 x 21 cm

Tác giả