Bộ Ehon về các phương tiện giao thông

Lời: Fumiko Takeshita – Tranh: Mamoru Suzuki
Giá: 156.000/bộ (39.000đ/cuốn)
Số trang: 36 trang/cuốn
Khổ: 24.9x20cm
NXB: Lao động
Danh mục: Từ khóa:

Tác giả