Bộ lịch thư pháp Làng Mai 2019

 

Lịch treo tường – 2 phiên bản
Bản tiếng Việt

Giá: 140.000đ/cuốn

Số tờ: 15 tờ

Hình thức: Đường tròn đường kính 53cm, lò xo giữa

Bản tiếng Anh

Giá: 189.000đ/cuốn

Số tờ: 15 tờ

Hình thức: Đường tròn đường kính 53cm, lò xo giữa

Lịch để bàn 

Số tờ: 13 tờ

Giá: 59.000đ/cuốn

Kích thước: đường kính 21cm, đế cao 24cm

Tác giả