Bộ sách: “Giáo dục sớm và Thiên tài”

Bộ sách gồm 5 cuốn sách của 2 tác giả: Glenn Doman, Janet Doman
1. Dạy trẻ thông minh sớm
2. Dạy trẻ biết đọc sớm
3. Dạy trẻ học Toán
4. Tăng cường trí thông minh của trẻ
5. Dạy trẻ về thế giới xung quanh

Tác giả