Bộ sách Giáo khoa Singapore – More than a Textbook – Classroom Mathematics Workbook lớp 3

Tác giả: Abel Chong
Giá: Xem bên dưới 
Số trang: 224
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ: 21.5 x 27.5 

Danh mục:

Tác giả