Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả: Klaus Schwab
Giá: 129.000đ
Số Trang: 279 trang
Khổ: 13 x 20,5 cm – Bìa cứng
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

 

Tác giả