Chiếc ghế tốt bụng

Lời: Yoshiko Koyama – Tranh: Kozo Kakimoto
Giá: 37.000đ
Số trang: 36 trang
Khổ: 21x24cm
NXB: Lao động

Tác giả