Chinh phục toán học các kỳ thi & học bổng quốc tế Tập 1: Bốn phép tính số học và Quy luật dãy số (Dành cho học sinh 8 -14 tuổi)

Tác giả: Trần Phương – Hoàng Nguyễn Minh Phương
Giá: 75.000đ
Nhà xuất bản: Thế giới
Số trang: 216 trang
Khổ: 19 x 27 cm

Tác giả