Cô gái tháng Mười

Tác giả: Lê Huy Hoàng
Giá: 87.000
Số trang: 406 trang
Nhà xuất bản: Văn học
Khổ: 14.5 x 20.5 cm

Tác giả