Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và gã chăn cừu

Tác giả: Trịnh Nguyên Phước
Giá: 75.000đ
Số trang: 350 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 15,5 x 24 cm

Tác giả