Cuốn sách không có tranh

Tác giả: B.J. Novak
Giá: 40.000đ
Số trang: 38 trang
Nhà xuất bản: Lao động 
Khổ: 20 x 20 cm

Tác giả