Đọc vị bất kỳ ai – Áp dụng trong doanh nghiệp

Tác giả: David J. LiebermanS
Giá: 89.000đ
Số Trang:  312 trang
Khổ:  13 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Công thương
Barcode: 8935280900417

Tác giả