Donald Trump – Sự lựa chọn lịch sử của nước Mỹ

Tác giả: PGS. TS Cù Chí Lợi
Giá: 78.000đ
Số trang: 256 trang
Khổ: 15.5x24cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Tác giả