Donald Trump: Trò lố truyền thông hay bộ óc vĩ đại

Tác giả: George Beahm
Giá: 64.000đ
Số trang: 270 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 13×20.5cm
Danh mục:

Tác giả