Ehon – Bí mật của trái tim

Tác giả: Noriko Kimura và Sei Yumikura
Giá: 39.000đ
Số trang: 36
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 25,5 x 18cm.

Tác giả