Ehon – Bộ ba dạy kỹ năng cho trẻ bằng thơ

Lời: Phạm Thị Thanh, Cao Phượng Diễm, Trần Diệu Linh

Giá: 43.000đ và 45.000đ
Số trang: 47 – 49 trang
Khổ: 18 x 18cm
NXB: Lao động

Tác giả