FINTECH 4.0 Những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính

Tác giả: Yoshitaka Kitao
Giá: 89.000đ
Số Trang:  230
Khổ:  15.5 x 24 cm
Nhà xuất bản: Công Thương

Tác giả