Hoa vàng dọc suối

Tác giả: Đỗ Xuân Thảo 
Giá: 85.000đ
Số trang: 263 trang
Khổ: 13 × 20 (cm)
Nhà xuất bản: Lao động

Tác giả