Hoàng đế nội kinh quyển 1 – tái bản

Tác giả: Chơn Nguyên
Giá: 400.000
Số trang: 512 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 21 x 29.7 cm
Tái bản đổi bìa + khổ sách

Tác giả