Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy (Dành cho doanh nhân sáng tạo)

Tác giả: Jim Horan
Giá: 41.000 đ
Số Trang: 122 trang
Khổ: 15.5 x 24 (cm)
Nhà xuất bản: NXB ĐH Kinh tế quốc dân
Danh mục:

Tác giả