Khách hàng chưa phải là Thượng đế

Tác giả: Hal F.Rosenbluth – Diane McFerrin Peter
Giá: 75.000đ
Số trang: 316 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 15,5 x 24 cm

Tác giả