Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Waka Murasaki

Tác giả: Nomura Mizuki
Giá: 109.000đ
Số Trang:  446 trang
Khổ:  13 × 19 cm
Nhà xuất bản: Hà Nội

Tặng kèm: 1 bookmark và 3 postcard 2 mặt

Tác giả