M&A thông minh

Tên sách:  M&A Thông minh

Tác giả: Scott Moeller và Chris Brady

Giá: 73.000 VNĐ

Số Trang: 350 trang

Khổ: 15,5 x 24cm

Nhà xuất bản: NXB Tri thức

Sản phẩm đã hết hàng

 

Danh mục:

Tác giả