Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Giá: 65.000 đ
Số trang: 459 trang
NXB: Tri thức
Khổ: 14.5 x 20.5 cm

Tác giả