Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Biên soạn: TS Đào Xuân Khương
Giá: 52.000đ
Số trang: 320 trang
Khổ: 13 x 20.5
Nhà xuất bản: Công Thương

Danh mục: Từ khóa: , ,

Tác giả