Người gieo hy vọng

Tác giả: Erin Gruwell và Những Nhà văn Tự do
Giá: 98.000đ
Số trang: 372 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 14.5×20.5cm

Tác giả