Những câu nói hay về Sách và văn hóa Đọc

Biên soạn: Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Giá: 125.000đ
Số trang: 268 trang
Khổ: 18 x 18 cm
Nhà xuất bản: Lao Động

Tác giả