Những câu nói hay về Sách và văn hóa Đọc

Biên soạn: Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Giá: 35.000đ
Số trang: 139 trang
Khổ: 13 x 19
Nhà xuất bản: Lao Động

Tác giả