Những người khổng lồ trong giới kinh doanh

Tác giả: Richard S.Tedlow
Giá: 125.000
Số trang: 515 trang
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Khổ: 15.5 x 24 cm

Tác giả