Số phận không định trước

Tác giả:  Nguyễn Khắc Phê
Giá:  99.000đ
Số Trang:  437 trang
Khổ:  15,5 x 24 cm
Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

Tác giả