Quản lý dự án for dummies

Tác giả: Stanley E. Portny
Giá: 169.000đ
Số Trang: 494 trang
Khổ: 18,7 x 23,5 cm
Nhà xuất bản: Lao động

Tác giả