Quản lý hiệu quả tài sản công

126.00 

Tác giả: Dag Detter và Stefan Folster
Giá: 126.000đ
Số Trang:  385 trang
Khổ:  16 x 24 cm
NXB: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Danh mục:

Tác giả