Sáng tư duy, tạo ý tưởng

Tác giả: Bernhard Schroeder
Số trang: 308 trang
Khổ: 13×20.5cm
Nhà xuất bản: Công Thương
Giá: 79.000đ

Tác giả