Sinh ra để trở thành Steve Jobs

Tác giả: Brent Schlender, Rick Tetzeli

Giá: 155.000đ

Số Trang: 582 trang

Khổ: 15.5x24cm

Nhà xuất bản: Lao động

Tác giả