Tài liệu mật: Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và vụ tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc

Tác giả: Daniel Ellsberg
Giá: 179.000đ
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Số trang: 600 trang
Khổ: 16 x 24 cm

Tác giả