Tập 2 – Cô gái văn chương và hồn ma đói khát

Tác giả: Nomura Mizuki

Giá: 69,000

Số trang: 371 trang

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ: 14,5 x 20,5 cm

Danh mục:

Tác giả