Tập 8 – Cô gái văn chương và nhà văn hướng về chúa trời II

Tác giả: Nomura Mizuki

Giá: 69.000đ

Số Trang: 400 trang

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ: 13×20,5cm

Danh mục:

Tác giả