Tất cả trên một trang giấy – Kĩ thuật tóm tắt học được từ Toyota

Tác giả: Asada Suguru
Giá: 69.000đ
Số trang: 219 trang
Nhà xuất bản: Công Thương
Khổ: 13 x 19 cm

Tác giả