TEDBooks – Nhìn mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Chip Kidd
Giá: 75.000đ
Số trang: 150 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ:13 x 19 cm

Tác giả