TEDBooks – Thuật toán của tình yêu

Tác giả: Hannah Fry
Giá: 59.000đ
Số trang: 188 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 13 x 19 cm

Tác giả