Thanh niên khởi nghiệp

Tác giả:  David S. Kidder
Giá: 79.000đ
Số trang: 234 trang
Khổ: 15.5 x 24cm
Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội

Danh mục:

Tác giả