Thiền sư Khương Tăng Hội

Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Giá: 65.000đ
Số Trang: 280 trang
Nhà xuất bản: Lao động
Khổ: 13×20.5cm

Tác giả